mapa

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan a úřad > Naše obec

Naše obec

 

Základní údaje o obci:

Název: Obec Libníč

Sídlo: Libníč 85, 373 71 Libníč

IČ: 00581445

web: www.libnic.cz

e-mail: obeclibnic@antee.cz

Počet částí: 2 – Libníč a Jelmo

Počet členů zastupitelstva: 7

Počet obyvatel k 31. 12. 2018: 518

Za posledních několik let dochází v obci Libníč k nárůstu počtu obyvatel. Znatelné navýšení zažila obec mezi lety 2014 – 2017, v roce 2014 bylo v obci evidováno 480 obyvatel, k 31. 12. 2016 jich již bylo 519. Z toho 272 mužů a 247 žen. Průměrný věk obyvatel je 41 let.

Celková katastrální výměra obce včetně přidružených částí je 685 ha.

Strategický plán obce na roky 2017 – 2022 byl schválen zastupitelstvem obce Libníč dne 15. 5. 2017 UO26-4, SPRO Libníč_260417 - FINAL.PDF

 

Technická vybavenost obce:

   

Elektrifikace obce

pokryta celá obec, vzdušné  rozvody na stožárech i zemní rozvody ve středu obce

Kanalizace

gravitační, napojení na ČOV

Plynofikace obce

Jelmo není, Libníč – ano

Vodovod

v části Jelmo není vodovod, většina je řešena studněmi a vrty, část Libníč je napojená na vodovod

Telekomunikace

Přístupnost pevných linek - ANO
Veřejná telefonní stanice - 1x
Pokrytí signálem Eurotel - dobré
Pokrytí signálem T-Mobile - dobré
Pokrytí signálem Vodafone - dobré

 

 

Svoz odpadů

Svoz komunálního odpadu je zajišťován pravidelně každý týden firmou FCC a.s., v obci jsou na dvou místech umístěny kontejnery pro tříděný odpad - papír, sklo, jejich svoz a recyklaci zajišťuje firma FCC a.s. 1x týdně, dle potřeby. Svoz textilního kontejneru se sváží vždy po telefonické dohodě s FCC a.s. Dvakrát v roce je zajištěn mobilní svoz nebezpečného odpadu a sběr kovového odpadu. Během roku SDH Libníč zajišťuje svoz kovového odpadu a elektrického odpadu.
V obci není zřízena žádná skládka.

Místní rozhlas

V obci je instalován rozhlas, který umožňuje poskytovaní aktuálních informací občanům.

 

Obec je členem Svazku obcí Budějovicko – sever a prostřednictvím svazku spadá do území působnosti Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko o. p. s.

 

Historie a památky

Obec Libníč se nachází 7 km severovýchodně od statutárního města České Budějovice. První záznam o obci pochází z roku 1394. Další písemný doklad o existenci obce je z r. 1490, kdy byla zapsána do perštejnského urbáře hlubockého panství.
Roku 1571 se v Libníči začalo s dolováním stříbra, jehož těžba byla skončena r. 1801. Ač původní zemědělský charakter vesnice hornictví prakticky nepoznamenalo, její vzhled změnilo dokonale. Hlavní prospektorská činnost se soustředila do území nad obcí, štoly a rybníky však byly zakládány v údolí potoka pod ní. Těžba stříbra vyvrcholila v 80. letech 16. století a záhy pohasla. Z tohoto období pochází několik mezníků osazených mezi úvaly v lese nad Libníčí v roce 1804, kdy zde těžbu formálně vykazovali Schwarzenbergové.

V r. 1681 byly zjištěny léčivé účinky zdejšího pramenu sirnato-železité vody, a tak r. 1714 bylo započato se stavbou lázeňských budov. Léčivé účinky místního pramene objevil hejtman hlubockého panství Matěj Řehoř Hosínský, který o tomto náladu vyrozuměl knížete Jana Adolfa ze Schwarzenbergu, který jeho léčivou sílu sám vyzkoušel. Pro přezkoumání pramene byl přizván Jan František Löw z Erlsfeldu, děkan pražské lékařské fakulty, který jeho léčivé účinky potvrdil. Na místě pramenu nechal roku 1691 kníže postavit dřevěnou lázeňskou budovu a dřevěnou kapli. Za knížete Adama Františka ze Schwarzenbergu byla postavena stavitelem Pavlem Ingnácem Bayerem další barokní lázeňská budova.

Na konci 18. století se v lázních léčilo dle dochovaných pramenů více jak 100 hostů ročně. Provoz lázní trval 200 let. Ukončen byl zánikem tohoto pramene léčivé vody, což bylo přisuzováno důlní činnosti při těžbě stříbra. Na díkuvzdání za výskyt léčivého pramene byla r. 1714 u lázeňské budovy vystavěna votivní kaple, později přestavěná na kostel. Po zrušení poddanství ke schwarzenberskému panství Hluboká se Libníč stala roku 185 samostatnou obcí.

 

Mezi nejzajímavější památky patří vedle budovy bývalých lázní stavitele Pavla Ignáce Bayera kostel Nejsvětější Trojice a několik vil českých průmyslníků z konce 19. století. Mezi nimi zvláště  vévodí vila  JUDr. Augusta Zátky s parkem a vila Gabriela. Dalšími významnými zajímavostmi jsou pak dva parky a to návesní lipový park a park u kostela Nejsvětější Trojice, který nabízí klidné prostředí k odpočinku.

Obcí prochází cyklostezka Hluboká - Lišov.

Od roku 2007 se  poslední sobotu v měsíci srpnu, pravidelně pořádají na obecní návsi Libníčské slavnosti, v roce 2008 v obci vznikl Sportovní klub SK Libníč a opět oživilo svou činnost SDH Libníč.

 

Školství

V obci LIbníč funguje jedno zařízené předškolního vzdělávání – Mateřská škola Libníč se sídlem Libníč 47, 373 72 Libníč. Jedná se o jednotřídní mateřskou skolu, jejíž provoz byl zahájen 14. 9. 2015. Kapacita mateřské školy je 28 dětí. V roce 2016 došlo k výměně hracích prvků na hřišti u mateřské školy. Nejbližší základní škola se nachází v obci Rudolfov (4km). Díky blízko vzdálenému krajskému městu České Budějovice, děti mohou snadno navázat na další střední nebo vysokoškolské vzdělání.

 

Sport

V obci působí sportovní zájmová organizace SK Libníč vznikl v roce 2008, která má ke své činnosti a sportovnímu vyžití jak členů, tak občanů obce, počet členů SK Libníč bylo v roce 2015 celkem 49. SK Libníč pořádá cvičení s dětmi, karate a cvičení pro ženy (pilates, aerobic). Klub se podílí ve spolupráci s dalšími spolky v obci napořádání akcí: sportovní venický tábor, vesnickou olympidádu, drakiádu apod. HC Libníč Minions má k 31. 12. 2016 celkový počet členů 39 a počet se každým rokem zvyšuje. HC Libníč byl založen teprve v roce 2015 a za tuto krátkou dobu dokázal velké úspěchy v krajské soutěži. Občanům obce Libníč a Jelmo je k dispozici víceúčelové hřiště, které Obecní úřad Libníč zrenovoval v roce 2017. SDH Libníč byl založen v roce 1903. SDH se podílí na realizaci kulturních, společenských a sportovních akcí v obci. Každoročně SDH pořádá soutěže v požárním sportu a účastní se dalších soutěží Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka.

 

Autobusová doprava

 V obci funguje pravidelná autobusová linka. Společnost Stibus získala licenci na provoz spoje Adamov- Hůry-Libníč-Rudolfov-Jivno číslo 320918. Současné využití autobusové dopravy je zaměřené na studující děti, které se potřebují dostat do školy na Rudolfově nebo na MHD a pokračovat do dalších škol v Českých Budějovicích. Byl vydán oficiální jízdní řád, který bude vyvěšen na jednotlivých zastávkách i webových stránkách uvedených obcí.

 

Kultura v obci

Obec Libníč každoročně pořádá řadu společenských a kulturních akcí. Nejvýznamnější a největší akcí jsou Libníčské slavnosti, kdy v roce 2017 proběhl již 11. ročník. Slavnosti se opírají o historické tradice v souvislosti s lázněmi. V rámci slavností probíhají komentované prohlídky, představení divadla, představení různých kapel.

Nově v roce 2016 se konal 1. ročník Jarních slavností na Jelmě. Součástí slavností byly především ukázky dobových řemesel, dětské dílničky, kejklířská vystoupení apod. Vzhledem k tomu, že slavnosti měly pozitivní ohlas, budou pokračovat i v následujících letech.

Další akce, které probíhají během roku jsou Čaj o páté, který proběhl v historické budově Zátkovy vily v duchu 20 let, kinematograf bratří Čadíků.

Obec Libníč vydává 4. čísla místního zpravodaje Rozhledy a Jelma, který informuje o životě v obci, o připravovaných změnách a o novinkách.

Díky spolkům SDH, HC a SK Libníč během roku probíhá více kulturních akcí např. drakiáda, Vánoční zdobení stromečku, stavění betléma, stavění májky apod.

 

Záchranný systém
V obci působí aktivní Sbor dobrovolných hasičů, který má k dispozici hasičské auto AVIA. Vybavení je na dobré technické úrovni a udržované v pohotovostním stavu. Hasiči mají k dispozici požární nádrž v centru obce. Místní hasiči zasahují při místních požárech jako podpůrná jednotka a při povodních. Integrovaný záchranný systém (Policie, Hasiči, Rychlá lékařská pomoc) kraje Jihočeského je plně dostupný v Českých Budějovicích vzdálených 6 km.

 

Zdravotnictví
Zdravotní služby zajišťuje především Krajská nemocnice a polikliniky v Českých Budějovicích (6km), další možností je Zdravotní středisko v Lišově (6km). Lékárna je k dispozici v Lišově (6km) nebo České Budějovice vzdálené (6km). Rychlá lékařská pomoc je zajištěna v Českých Budějovicích.

 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.libnic.cz

Registrujte se zde

10. 8. Vavřinec

Zítra: Zuzana

Pronájem společenského sálu

Obecní úřad Libníč nabízí k pořádání kulturních a společenských akcí prostory společenského domu v Libníčí čp. 85. Kapacita sálu činí 150 - 200 osob.
V případě zájmu Vám poskytneme bližší informace.

Fotografie0542.jpg

Pronájem párty stanu

SDH Libníč nabízí k pronájmu párty stan o velikosti 5x10 m a 10 kusů pivních setů.

další informace zde P6110859.JPG

 

kostel.jpg

IMG_5539.JPG

Návštěvnost stránek

192677