mapa

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhl. 1/2002 Řád veřejného pohřebiště

14.12.2002

Vyhl. č. 1/2004 závazná část územního plánu

5.2.2004

Vyhl. č. 1/2009 změna č.3 ÚPNSÚ Libníč

22.9.2009

Vyhl. č. 1/2010 požární řád obce

1.6.2010

Vyhl. č. 2/2010 pravidla pro pohyb psů v obci

4.6.2010

Vyhl. č. 3/2010 dvousložková cena vodného a stočného

1.1.2011

Jednací řád

1.1.2011

Vyhl. č. 1/2011 systém shromažďování odpadu

1.7.2011

Vyhl. č. 1/2012 o místních poplatcích

6.11.2012

Vyhl. č. 2/2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku

příloha č.1 posudek pro rok 2008

příloha č.2 posudek pro rok 2011 

6.11.2012

Vyhl. č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému sběru kom. odpadu

1.1.2017

Obecně závazná vyhláška obce Libníč č. 1/2017

Obecně závazná vyhláška obce Libníč č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému sběru kom. odpadu

28.4.2017

4.1.2018

Obecně závazná vyhláška obce Libníč 1/2018, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

31.12.2018

Obecně závazná vyhláška obce Libníč č. 2/2018 o místním poplatku ze psů

1.1.2019

Jednací řád

26.2.2019

Požární řád obce Libníč 1/2019

1.6.2019

Obecně závazná vyhláška obce Libníč o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 2/2019

1.10.2019

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 3/2019 

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 4/2019 1.1.2020

OZV 1/2020, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

Příloha č. 1 - Hřiště u MŠ a ZŠ.pdf

Příloha č. 2 - naproti prodejně.pdf

Příloha č. 3 - prodejna, označení.pdf

Příloha č. 4 - víceúčelové hřiště.pdf

15.7.2020

 

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Libníč č. 02_2020_odpad.pdf

1.1.2021

Obecně závazná vyhláška obce Libníč č. 01/2021, kterou se mění OZV 2/2020

3.2.2021

Obecně závazná vyhláška 2_2021 o místím poplatku za obecním systém odpadového hospodářství.pdf

1.1.2022

Důležité zákony a vyhlášky

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Usnesení zastupitelstva

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.libnic.cz

Registrujte se zde

4. 10. František

Zítra: Eliška

Pronájem společenského sálu

Obecní úřad Libníč nabízí k pořádání kulturních a společenských akcí prostory společenského domu v Libníčí čp. 85. Kapacita sálu činí 150 - 200 osob.
V případě zájmu Vám poskytneme bližší informace.

Společenský sál

Pronájem párty stanu

SDH Libníč nabízí k pronájmu párty stan o velikosti 5x10 m a 10 kusů pivních setů.

Další informace zdePárty stan

Návštěvnost stránek

240415