mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Aktuální první předpisy obce Libníč jsou zveřejňovány ve Sbírce právních předpisů Územních samosprávných celků a některých právních úřadů na https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhl. 1/2002 Řád veřejného pohřebiště

14.12.2002

Vyhl. č. 1/2004 závazná část územního plánu

5.2.2004

Vyhl. č. 1/2009 změna č.3 ÚPNSÚ Libníč

22.9.2009

Vyhl. č. 1/2010 požární řád obce

1.6.2010

Vyhl. č. 2/2010 pravidla pro pohyb psů v obci

4.6.2010

Vyhl. č. 3/2010 dvousložková cena vodného a stočného

1.1.2011

Jednací řád

1.1.2011

Vyhl. č. 1/2011 systém shromažďování odpadu

1.7.2011

Vyhl. č. 1/2012 o místních poplatcích

6.11.2012

Vyhl. č. 2/2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku

příloha č.1 posudek pro rok 2008

příloha č.2 posudek pro rok 2011 

6.11.2012

Vyhl. č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému sběru kom. odpadu

1.1.2017

Obecně závazná vyhláška obce Libníč č. 1/2017

Obecně závazná vyhláška obce Libníč č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému sběru kom. odpadu

28.4.2017

4.1.2018

Obecně závazná vyhláška obce Libníč 1/2018, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

31.12.2018

Obecně závazná vyhláška obce Libníč č. 2/2018 o místním poplatku ze psů

1.1.2019

Jednací řád

26.2.2019

Požární řád obce Libníč 1/2019

1.6.2019

Obecně závazná vyhláška obce Libníč o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 2/2019

1.10.2019

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 3/2019 

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 4/2019 1.1.2020

OZV 1/2020, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

Příloha č. 1 - Hřiště u MŠ a ZŠ.pdf

Příloha č. 2 - naproti prodejně.pdf

Příloha č. 3 - prodejna, označení.pdf

Příloha č. 4 - víceúčelové hřiště.pdf

15.7.2020

 

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Libníč č. 02_2020_odpad.pdf

1.1.2021

Obecně závazná vyhláška obce Libníč č. 01/2021, kterou se mění OZV 2/2020

3.2.2021

Obecně závazná vyhláška 2_2021 o místím poplatku za obecním systém odpadového hospodářství.pdf

1.1.2022

Jednací řád zastupitelstva obce Libníč

17.01.2022

Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 01.01.2023

Jednací řád zastupitelstva obce Libníč

22.11.2022

Řád hřbitova v Libníči

01.01.2023

Důležité zákony a vyhlášky

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Usnesení zastupitelstva

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.libnic.cz

Registrujte se zde

5. 6. Dobroslav

Zítra: Norbert

Pronájem společenského sálu

Obecní úřad Libníč nabízí k pořádání kulturních a společenských akcí prostory společenského domu v Libníčí čp. 85. Kapacita sálu činí 150 - 200 osob.
V případě zájmu Vám poskytneme bližší informace.

Společenský sál

Pronájem párty stanu

SDH Libníč nabízí k pronájmu párty stan o velikosti 5x10 m a 10 kusů pivních setů.

Další informace zdePárty stan

Návštěvnost stránek

255420