mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR 2018

Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR 2018Datum konání:
5.10.2018
Datum ukončení:
6.10.2018

Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR 2018

 

Termín konání: 5. 10. 2018 od 14:00 do 22:00, 6. 10. 2018 od 8:00 do 14:00

Případné II. kolo 12. a 13. 10. 2018

 

Hlasovací lístky budou voličům doručeny do schránek nejpozději 3 dny před volbami, V JEDNÉ OBÁLCE BUDOU HLASOVACÍ LÍSTKY PRO ZASTUPITELSTVO OBCE I HLASOVACÍ LÍSTKY PRO VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

 

V případě, že ztratíte/neobdržíte hlasovací lístky, tak ve volební místnosti budete mít k dispozici nové hlasovací lístky v kompletní sadě. Tímto Vás žádáme o spolupráci, aby, jste měli řádně označené Vaše nemovitosti číslem popisným na viditelném místě a přístupné poštovní schránky, v případě, že nebude k dispozici poštovní schránka a viditelné číslo popisné, tak obálka s hlasovacími lístky nebude doručena.

V rámci voleb do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz.

 

Kdo je volič

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

 

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství. Totožnost a státní občanství prokážou občani České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky (možný též občanský průkaz s odstřiženým rohem a současně potvrzením o změně některého údaje, který se uvádí na občanském průkazu) a občané z jiného členského státu průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

O přenosnou volební schránku může volič požádat na OÚ Libníč, Libníč 85 nebo na tel. 731032637.

 

Hlasovací lístky

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně s volbami do Senátu, jsou úřední obálky a hlasovací lístky od sebe barevně odlišeny.

Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté.

Důležité je, aby při souběhu voleb byl hlasovací lístek šedé barvy pro volby do zastupitelstev obcí odevzdán do úřední obálky šedé barvy, jinak je tento hlas neplatný, a aby hlasovací lístek žluté barvy pro volby do Senátu byl odevzdán do úřední obálky žluté barvy.

 

 

Způsob hlasování:

Při volbách do zastupitelstev obcí jsou všechny zaregistrované volební strany a jejich kandidáti pro volby do příslušného zastupitelstva uvedeni na jednom hlasovacím lístku.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

  • Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany, v pořadí, dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci zvolen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplaný.
  • Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasujete, a to z kteréhokoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
  • Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 15 členů zastupitelstva a je označena volební strana s se 15 kandidáty a kromě toho 7 kandidáti individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volení straně 8 hlasů, a to pro kandidáty na prvních osmi místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana, nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

 

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.libnic.cz

Registrujte se zde

14. 6. Roland

Zítra: Vít

Pronájem společenského sálu

Obecní úřad Libníč nabízí k pořádání kulturních a společenských akcí prostory společenského domu v Libníčí čp. 85. Kapacita sálu činí 150 - 200 osob.
V případě zájmu Vám poskytneme bližší informace.

Společenský sál

Pronájem párty stanu

SDH Libníč nabízí k pronájmu párty stan o velikosti 5x10 m a 10 kusů pivních setů.

Další informace zdePárty stan

Návštěvnost stránek

282712