mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

VOLBY do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČRDatum konání:
20.10.2017
Datum ukončení:
21.10.2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční ve dnech:

Pátek     20. října 2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

Sobota   21. října 2017 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

místem konání voleb je

ve volebním okrsku č. 1 

Volební místnost -Obecní úřad Libníč, Libníč 85

 

Předkládané doklady

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky

platným občanským průkazem či platným cestovním pasem České republiky

 

Hlasovací lístky

Ke každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu je zapsán, vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u toho, kdo stálý nebo zvláštní seznam vede, do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tomu, kdo stálý seznam nebo zvláštní seznam vede; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

 

Kde požádat o voličský průkaz do zastupitelstva kraje

Občané Libníče a Jelma mohou požádat o voličský průkaz na Obecním úřadu Libníč, Libníč 85, Libníč,. Tel: 731 032 637 Denisa Tischlerová

 

Termín pro podání žádosti o voličský průkaz

  1. písemná žádost o vydání voličského průkazu opatřená ověřeným podpisem voliče, případně v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky nejpozději do 13.10.2017 (Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva. Tuto skutečnost správní úřad u úkonu vyznačí
  2. osobním podáním žádosti nejpozději do 18.10.2017 do 16:00 hodin

 

Může o vydání voličského průkazu požádat jiná osoba?

- může, pokud se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu a svým dokladem totožnosti

Jaké doklady volič musí předložit k žádosti o vydání voličského průkazu?

- při osobním podání - platný doklad totožnosti

- osoba s plnou mocí voliče žádajícího o vydání voličského průkazu předloží plnou moc s ověřeným podpisem voliče a svůj doklad totožnosti. Ověření podpisu je pro účely volebního práva osvobozeno od správního poplatku.

Formulář pro podání žádosti o voličský průkaz

Formulář je k dispozici

  • ZDE
  • na Obecním úřadu Libníč v kanceláři

Předání voličského průkazu?

Obecní úřad Libníč voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle

!!! V případě ztráty voličského průkazu nebo jeho odcizení nelze vydat nový voličský průkaz !!!

 

Přenosná volební schránka

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebních okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Zažádat můžete

  • telefonicky na čísle 731032637 – Denisa Tischlerová a to i ve dnech voleb
  • písemně Obecní úřad Libníč, Libníč 85, Libníč
  • elektronicky na email: obeclibnic@volny.cz

Ve všech těchto případech Vás žádáme o uvedení celého jména, data narození, adresy a telefonního kontaktu.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.libnic.cz

Registrujte se zde

21. 7. Vítězslav

Zítra: Magdaléna

Aktuality

Pronájem společenského sálu

Obecní úřad Libníč nabízí k pořádání kulturních a společenských akcí prostory společenského domu v Libníčí čp. 85. Kapacita sálu činí 150 - 200 osob.
V případě zájmu Vám poskytneme bližší informace.

Společenský sál

Pronájem párty stanu

SDH Libníč nabízí k pronájmu párty stan o velikosti 5x10 m a 10 kusů pivních setů.

Další informace zdePárty stan

Návštěvnost stránek

285279