mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > VOLBY

VOLBYDatum konání:
2.10.2020
Datum ukončení:
3.10.2020

Volby


Volby do zastupitelstev krajů

Volby do zastupitelstev krajů se řídí zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.

Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

 

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční ve dnech

  • Pátek:    02. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
  • Sobota: 03. října 2020 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

 

Místem konání voleb je ve volebním okrsku č. 1 

  • Volební místnost - OÚ LIBNÍČ
Pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu 

V Libníči a v Jelmě

 

Předkládané doklady

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

 

Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.


Kde požádat o voličský průkaz

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů je možné podat osobně na na Obecní úřadu, Libníč 85, 373 71 Libníč.


Termín pro podání žádosti o voličský průkaz

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to

  • osobním doručením nejpozději 30. září 2020 do 16:00 hodin,
  • písemně s úředně ověřeným podpisem tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu

Nejpozději 25. září 2020 do 16:00 hodin nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (nestačí pouhý email).

 

Formulář pro podání žádosti o voličský průkaz

Formulář je k dispozici

 

Hlasovací lístky

Ke každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Pokud se stane, že někomu hlasovací lístky nebudou dodány, prosím, ozvěte se na tel: 601 504 014, situaci bychom obratem vyřešili.

 

Přenosná volební schránka

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebních okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.


Zažádat můžete
  • telefonicky na čísle 601 504 014 – Denisa Tischlerová a to i ve dnech voleb, případně na telefonních čísle okrskové volební komise, která budou zveřejněna ve dnech voleb na našich webových stránkách
  • písemně Obecní úřad Libníč, Libníč 85, 373 71 Libníč
  • elektronicky na email: obec@libnic.cz

Ve všech těchto případech Vás žádáme o uvedení celého jména, data narození, adresy a telefonního kontaktu.

 

Kontakty na okrskovou volební komisi v Libníči

Obecní úřad Libníč, Libníč 85, 373 71 - 601 504 014

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.libnic.cz

Registrujte se zde

21. 7. Vítězslav

Zítra: Magdaléna

Aktuality

Pronájem společenského sálu

Obecní úřad Libníč nabízí k pořádání kulturních a společenských akcí prostory společenského domu v Libníčí čp. 85. Kapacita sálu činí 150 - 200 osob.
V případě zájmu Vám poskytneme bližší informace.

Společenský sál

Pronájem párty stanu

SDH Libníč nabízí k pronájmu párty stan o velikosti 5x10 m a 10 kusů pivních setů.

Další informace zdePárty stan

Návštěvnost stránek

285277