mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Volba prezidenta ČR

Volba prezidenta ČRVolba prezidenta ČR

 

Volba prezidenta ČR se uskuteční ve dnech:

Pátek     13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
Sobota   14. ledna 2023 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Případné II. kolo

Pátek     27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
Sobota   28. ledna 2023 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

místem konání voleb je ve volebním okrsku č. 1 

Volební místnost - Obecní úřad Libníč, Libníč 85

Předkládané doklady
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem či platným cestovním pasem České republiky.

Hlasovací lístky
Ke každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V případě konání druhého kola budou hlasovací lístky k dispozici ve volební místnosti.

Voličské průkazy

Na základě osobní žádosti
- ode dne vyhlášení příslušných voleb do dvou dnů přede dnem voleb do 16:00 hod.

Podáním v listinné nebo elektronické podobě
- ode dne vyhlášení příslušných voleb podáním v listinné nebo elektronické podobě, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16:00 hod. příslušnému obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu v zahraničí. Pozor! Podání v listinné podobě musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče. Podání v elektronické podobě musí být zasláno prostřednictvím datové schránky voliče. (podání do 6.1.2023 do 16:00).

Přes portál občana
- Po přihlášení do Portálu občana bude moci volič jednoduše vytvořit žádost a zaslat ji přes datovou schránku příslušnému obecnímu úřadu. Tato žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16.00 hodin. (podání do 6.1.2023 do 16:00).

Nelze, aby o voličský průkaz žádal někdo jiný. Při podání žádosti musí obecní úřad zcela jednoznačně identifikovat, že o voličský průkaz žádáte právě vy. V opačném případě by kdokoliv (např. i s vaší plnou mocí) mohl o voličský průkaz vaším jménem požádat a tím vám znemožnit hlasování.

 

Převzetí voličského průkazu: Ano, avšak pouze v případě, že se na příslušný obecní úřad nebo zastupitelský úřad dostaví pověřená osoba, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.

 

Kde požádat o voličský průkaz
Občané Libníče a Jelma mohou požádat o voličský průkaz na Obecním úřadu Libníč, Libníč 85, Libníč, Tel: 731 032 637 Denisa Tischlerová v úřední dny Po: 14:00 – 18:30, St: 14:00 – 17:00.

Voličský průkazy budou vydávány nejdříve 29.12.2022.

 

Termín pro podání žádosti o voličský průkaz

  1. písemná žádost o vydání voličského průkazu opatřená ověřeným podpisem voliče, případně v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky nejpozději do 06.01.2023 (Při ověření podpisu u správních úřadů (viz shora ad 1a) lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva.
  2. osobním podáním žádosti nejpozději do 11.01.2023 do 16:00 hodin.

 Může o vydání voličského průkazu požádat jiná osoba?
- může, pokud se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu a svým dokladem totožnosti

Jaké doklady volič musí předložit k žádosti o vydání voličského průkazu?

- při osobním podání - platný doklad totožnosti

- osoba s plnou mocí voliče žádajícího o vydání voličského průkazu předloží plnou moc s ověřeným podpisem voliče a svůj doklad totožnosti. Ověření podpisu je pro účely volebního práva osvobozeno od správního poplatku.

Formulář pro podání žádosti o voličský průkaz

Formulář je k dispozici

  • ZDE
  • na Obecním úřadu Libníč v kanceláři

Předání voličského průkazu?
Obecní úřad Libníč voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle poštou (doporučeně s červeným pruhem).

!!! V případě ztráty voličského průkazu nebo jeho odcizení nelze vydat nový voličský průkaz !!!

 Přenosná volební schránka

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebních okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Zažádat můžete

  • telefonicky na čísle 601 504 014 – Denisa Tischlerová a to i ve dnech voleb
  • písemně Obecní úřad Libníč, Libníč 85, Libníč
  • elektronicky na email: obec@libnic.cz

Ve všech těchto případech Vás žádáme o uvedení celého jména, data narození, adresy a telefonního kontaktu.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.libnic.cz

Registrujte se zde

18. 4. Valérie

Zítra: Rostislav

Aktuality

Pronájem společenského sálu

Obecní úřad Libníč nabízí k pořádání kulturních a společenských akcí prostory společenského domu v Libníčí čp. 85. Kapacita sálu činí 150 - 200 osob.
V případě zájmu Vám poskytneme bližší informace.

Společenský sál

Pronájem párty stanu

SDH Libníč nabízí k pronájmu párty stan o velikosti 5x10 m a 10 kusů pivních setů.

Další informace zdePárty stan

Návštěvnost stránek

278185