Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhl. č. 1/2004 závazná část územního plánu

5.2.2004

Vyhl. č. 1/2009 změna č.3 ÚPNSÚ Libníč

22.9.2009

Vyhl. č. 1/2010 požární řád obce

1.6.2010

Vyhl. č. 2/2010 pravidla pro pohyb psů v obci

4.6.2010

Vyhl. č. 3/2010 dvousložková cena vodného a stočného

1.1.2011

Jednací řád

1.1.2011

Vyhl. č. 1/2011 systém shromažďování odpadu

1.7.2011

Vyhl. č. 1/2012 o místních poplatcích

6.11.2012

Vyhl. č. 2/2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku

příloha č.1 posudek pro rok 2008

příloha č.1 posudek pro rok 2011 

 

6.11.2012

Vyhl. č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému sběru kom. odpadu

1.1.2017

Obecně závazná vyhláška obce Libníč č. 1/2017

28.4.2017

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

 

Usnesení zastupitelstva

rok 2013     Plán zasedání zastupitelstva

rok 2014     Plán zasedání zastupitelstva

rok 2015     Plán zasedání zastupitelstva

rok 2016

rok 2017

24. 5. Jana

Zítra: Viola

Pronájem společenského sálu

Obecní úřad Libníč nabízí k pořádání kulturních a společenských akcí prostory společenského domu v Libníčí čp. 85. Kapacita sálu činí 150 - 200 osob.
V případě zájmu Vám poskytneme bližší informace.

Fotografie0542.jpg

Pronájem párty stanu

SDH Libníč nabízí k pronájmu párty stan o velikosti 5x10 m a 10 kusů pivních setů.

další informace zde P6110859.JPG


libnic_right.jpg

Let.snímek Libníč

Návštěvnost stránek

126004
libnic_foot.png